Raporlar

TÜRKİYE’DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİ

İfade özgürlüğü her bireyin eşit düzeyde sahip olduğu bir haktır.Demokratik toplumların ilerlemesi ve bireylerin gelişiminde ifade özgürlüğü temel koşuldur. Bu hakkın koruma altına alınabilmesi için hem uluslararası alanda hem de yerel düzeyde yasal düzenlemeleryapılmıştır.Ancak, tarih boyunca iktidar sahipleri, eleştirel fikirlerin...