HAKKIMIZDA

International Journalists Association e.V.

 

Türkiye dışında ikamet etmekte olan gazetecilerin bir araya gelerek oluşturduğu, merkezi Almanya’da bulunan, bir uluslararası mesleki dayanışma derneğidir. 2017 yılından itibaren platform olarak bir araya gelen gazeteciler grubu tarafından kuruluş çalışmaları başlatılmış ve “Kamu Yararı Gözeten Dernek” statüsü ile kuruluşunu tamamlamıştır.

Vizyonu

Uluslararası ölçekte, medya çalışanları arasında diyaloğu, dayanışmayı ve mesleki gelişimi sağlamaya yönelik her türlü faaliyetin, bizzat organizatörü veya destekleyicisi olmak.

Misyonu

Medya alanındaki gelişmelerden, başta üyeleri olmak üzere, tüm medya mensuplarının haberdar olmasını ve faydalanmasını sağlamaya çalışmak.
Medya mensupları arasında dayanışma ve bilgi paylaşımını artırmak.
Medya sektörü hakkında araştırmalar ve analizler hazırlamak ve raporlamak.
Medya özgürlüğünü savunmak ve yaygınlaşması için faaliyetlerde bulunmak.
Mesleğini yaparken mağdur duruma düşen medya mensupları için destekleyici projeler gerçekleştirmek.
Medya alanında çalışmak isteyen adaylar için veya mesleki uzmanlıkları geliştirme amaçlı eğitim faaliyetleri düzenlemek.
Medya alanında faaliyette bulunan kişi veya kurumlara, projelere, kendi kaynaklarından veya dış kaynaklardan maddi destek temini için çalışmak.
Medya etiğinin yerleştirilmesi için katkıda bulunmak. Oto sansür, manipülasyon ve dezenformasyon gibi mesleğe güveni zedeleyen davranışlarla mücadele etmek.
Değişik medya gruplarında çalışanların tanışmalarını ve diyalog içinde bulunmalarını temin etmek.
Tüm faaliyetlerini inanç, dil ve ırk farkı gözetmeksizin, global ölçekte, tüm dünya ülke ve medya mensuplarını kapsayacak şekilde gerçekleştirmek.
Global amacına yönelik olarak, gerektiğinde uluslararası medya kurumları ile işbirliklerine açık olmak ve teşkilatlanmak.

Daha geniş bilgi için;

Dernek Tüzüğü

Organizasyon Yapısı

Derneğimiz bu vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek amacı ile aşağıda gösterilen yönetim şeması ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu

Genel Kurul tarafından seçilen, Yürütme Kurulunu oluşturma yetkisine sahip, derneğin sevk ve idaresinden sorumludur.

Yürütme Kurulu

Derneğin faaliyet alanlarında örgütlenmesini ve icrasını gerçekleştirir. Yürütme Kurulu, ilgili birim yöneticilerinin bir araya gelmesinden oluşur. Yürütme birimleri ve ilgili oldukları hususlar;

Genel Sekreterlik

Derneğin kurumsallaşmasından sorumludur. Üyelik ve resmi işlemleri takip eder. Muhasebe, Mali konular ve teknik altyapıdan sorumludur. Toplantıları ve organizasyon işlerini düzenler. Web sitesi ve iletişim trafiğini yürütür.

Eğitim ve Teşkilatlanma

Derneğin diğer ülke ve yerleşim yerlerinde Teşkilatlanmasını sağlar. Mesleki eğitim ve desteklerle, yeni adayların ve işsiz kalan üyelerinin tekrar sektöre kazandırılması için çalışır. Gerekli destekleri organize eder.

Hukuki İşler

Medya özgürlüklerine müdahaleleri izleyerek, ortadan kaldırılması için çalışır. Tutuklu gazetecileri ve mağduriyetleri gündemde tutar. Basın davalarını takip eder.

Kurumsal İlişkiler

Derneğin diğer meslek kuruluşları ile diyaloğunu sağlar. Üyeleri dışındaki kişi ve kurumlarla organizasyonu gerçekleştirir. Dernek adına açıklamalar yapar.

Fon ve Destek

Mecralar için Fon temini, Gelir Kaynakları Oluşturulması ve Proje Desteklerinin Değerlendirilmesi

Araştırma

Medya alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür. İç ve dış partnerlerle raporlar hazırlar. Yayınlanmış raporları yorumlar.

Medya Etiği

Genel kabul görmüş medya etik kuralları ve gazetecilik ilkelerinin hayata geçirilmesi için çalışır. İhlalleri izler. Başarıların ödüllendirilmesi için teşvik projeleri geliştirir.

 

 

 

Tweets