Üyelik ve Süreçleri

Üyelik ve Süreçleri

Üyeler gerçek kişilerden oluşur. Derneğin amacı ve hedeflerini benimseyip kabul eden herkes derneğe üyelik için başvurabilir. Derneğe üyelik belirli aşamalarla gerçekleştirilir. Her aşamada üyeliğin getirdiği belli sorumluluklar vardır.

1. Üyelik Başvurusu, Statüler ve Süreci

a) Üyelik başvurusu dernek web sitesi üzerindeki form vasıtası ile veya E Mail ya da Yazılı irade beyanını ile gerçekleştirilir.

b) Başvurularda ad ve soyad, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası ve E-mail bilgisi, yaşadığı ülke ve şehir bilgilerinin  belirtilmesi zorunludur. Üyelik kabul bilgisi adaya ulaştıktan sonra, kimlik veya pasaport kopyasını, bir adet güncel vesikalık fotoğrafını, resmi ikamet adresini, çalıştığı eski ve/veya yeni kurumları ek olarak bildirmek zorundadır.
c) Üyelik başvurusunda bulunanlar derneğin tüzüğüne ve iç yönetmeliğine bağlı kalacakları, aykırı bir durum tespit edildiğinde sonuçlarını kabullendikleri var sayılır.

d) Yönetim Kurulu 30 gün içinde başvuruları değerlendirir ve bir iptal kararı bildirmediği sürece, başvuru sahibi ‘Aday Üye’ olarak kabul edilir. Aday üyelik süresi iki (2) yıldır.

e) İki (2) yıllık süre sonunda dernek ile ilişiği kesilmemiş ‘Aday Üyeler’, ‘Asil Üye’ statüsü kazanırlar.

f) Aday üyeler dernek faaliyetlerine katılma hakkına sahip olmakla birlikte Genel Kurulda oy hakları yoktur.

g) ‘Asil Üyelik’ hakkı kazananlar dernek Genel kurulunda oy hakkına sahip olup, derneğin tüm faaliyetlerine katılma, seçildiği takdirde organlarında çalışma ve karar toplantılarına iştirak hakkına sahiptir.

2. Üyelerin Sorumlulukları

a) Üyeler dernek tüzük ve yönetmeliklerine uymak zorundadır.

b) Üyeler derneğin amacı ve hedefleri ile ters düşen fiilleri icra edemezler

c) Derneğe ait üyeliğin amacı dışında kullanımı, su-istimal sayılacak şekilde kullanılması yasaktır.

d) Üyeler derneğin faaliyetlerine katkı verirler ve destek olurlar.

e) Üyeler, bulundukları ülkelerin koyduğu kanunlara ve uluslararası hukuk normlarına uygun hareket etmek zorundadır.

f) Üyeler kendilerine yetki verilmediği müddetçe, kendi kararları ile derneği bağlayıcı bir faaliyet içerine giremez.

g) Üyeler her döneme ait yıllık aidatını, ilgili dönem sona ermeden ödemek zorundadır. Yönetim Kurulunca değiştirilmediği sürece, yıllık üyelik aidatı 120 Euro veya bu miktara denk olan yerel para birimleridir. Üyeler, aidatlarını tek seferde veya taksitle ödeme hakkına sahiptir.

3. Üyeliğin Sonlandırılması

a) Üyeler sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde, bu durum için öncelikle kendilerine bildirim yapılır. İlk bildirim ‘ikaz’ anlamı taşır.

b) ‘İkaz’ sonrası 30 gün içerisinde üyenin durumu düzeltmesi veya bir savunma yapması beklenir. Bu savunma veya son durum bilgisi Denetim Kuruluna ulaştırılır.

c) Denetim Kurulu kendisine ulaşan bilgi, belge ve savunmaları da dikkate alarak, konu hakkındaki görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu bu görüşü de dikkate alarak ‘kınama’ yönünde veya ‘Üyelikten Çıkarma’ neticesi kararı alabilir.

d) Bir yılda iki (2) kınama cezası alan veya art arda iki yıl içinde, toplamda üç (3) kınama cezası alan üyeler, üyelikten çıkarılır.

e) Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin, üyelikten çıkarılması hususu Yönetim Kurulu tasarrufundadır. ‘Asil Üye’ statüsünde olanlar, aidatlarını ödemedikleri müddetçe, Genel Kurulda oy kullanma hakkını kaybetmiş olurlar.